Sniedzam sekojošus pakalpojumus:

Revīzija un citi ar revīziju saistītie pakalpojumi:

  • Finanšu pārskata revīzija;
  • Finanšu informācijas apstrādes uzdevumi un saskaņotās procedūras;
  • Procedūras, ka paredzētas normatīvajos aktos (mērķa revīzija, mantiskā ieguldījuma novērtējums, aktīvu sadales plāna pārbaude uzņēmuma likvidācijas gadījumos un uzņēmuma reorganizācijas pārbaude);
  • Finanšu uzskaite – konsultācijas.

Grāmatvedības pakalpojumi:

  • Grāmatvedības uzskaite;
  • Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu sagatavošana, pamatojoties uz klienta iesniegto informāciju;
  • Nodokļu uzskaite;
  • Darba algu uzskaite un aprēķināšana;
  • Administratīvie pakalpojumi.

Uzņēmuma vērtības:

Kvalitāte – mēs zinām, ka tikai kvalitāte spēj nodrošināt uzņēmuma veiksmīgu attīstību ilgtermiņā, jo kvalitāte ir tas, ko klienti sagaida, redz un novērtē;

Atbildība un konfidencialitāte – mēs zinām, ka klientam ir svarīga viņu finanšu datu drošība, tāpēc mēs esam atbildīgi par mums uzticēto informāciju neizpaušanu – konfidencialitāte ir mūsu klientu drošība. Mēs esam atbildīgi par savu sniegto pakalpojumu;

Godīgums, atklātība un uzticamība – mēs ticam, ka šīs trīs vērtības ir pamatā jebkurai veiksmīgai sadarbībai jebkurā jomā un visos līmeņos gan attiecībās ar klientiem, gan iekšējās savstarpējās uzņēmuma darbinieku attiecībās;

Specializācija un zināšanas – mēs apzināmies laiku, apgūstam visas nepieciešamās zināšanas laikam līdz.Uzņēmuma kontaktinformācija:

Adrese:Tūristu iela 3, Saldus, LV-3801
E-pasts:info(at)esaudits(dot)lv
edite(at)esaudits(dot)lv – valdes locekle, zvērināta revidente
Tālr./fakss:+371 63881020


Uzņēmuma rekvizīti:

Reģ. Nr. 48503017501

Tūristu iela 3, Saldus, LV-3801

DNB banka

RIKOLV2X

LV46 RIKO 0002 0131 9285 8

Publiskie paziņojumi →

© 2016, ES Audits SIA.

Mājas lapu izstrāde un hostings - Manshostings.lv.